Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe.


I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest BedStudio z siedzibą w Gwoździanach przy ul. Sienkiewicza 20, reprezentowaną przez Wiktora Bednorz.

II. Ochrona danych
1. Firma BedStudio szanuje dane osobowe swoich Klientów, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez zgody Klienta, poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych Klienta może nastąpić: - na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu, - w celu ochrony praw przysługujących firmie BedStudio.
2. W czasie korzystania ze strony BedStudio Klient może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania portalu.

III. Jakie dane zbieramy?

1. Dane zbierane automatycznie.
2. Podczas wizyty na stronie BedStudio automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyt Klienta, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
3. Dane zbierane, gdy Klient kontaktuje się z nami.
Gdy Klient kontaktuje się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

IV. W jaki sposób wykorzystujemy dane o klientach?
1. W żadnym wypadku nie sprzedajemy danych zebranych na stronie BedStudio innym podmiotom.
2. Strona BedStudio gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.
3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem a BedStudio będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania Klienta.
4. Platforma Nazwa.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Klienta podczas korzystania z platformy. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości.

IV. Poczta elektroniczna
1. Właściciel BedStudio zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do firmy BedStudio, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
2. Praktyczne rozwiązania i porady prezentowane w publikacjach elektronicznych nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Przed zastosowaniem wszystkie porady i wskazówki udostępniane przez portal powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.
3. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z e-maili).

V. Zmiana danych

1. Użytkownik ma prawo do poprawiania swoich danych.
2. Aby zmienić swoje dane wymagane jest przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. druku zgłoszenia zmiany danych.

VI. Postanowienia końcowe
1. Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.