Nieodłączną i podstawową częścią identyfikacji wizualnej firmy są wizytówki. Pełnią one przeważnie rolę informacyjną aniżeli reklamową. Projektujemy wizytówki w dwóch najpopularniejszych formatach, czyli 90x50mm oraz w formacie biznes karty 85x55mm. Wizytówki zamawiane przez naszą firmę mogą zostać wykonane na różnych grubościach papieru, oraz z dodatkowym foliowaniem. Sami zawsze proponujemy firmie najodpowiedniejszą formę wydruku, tak by wizytówki mimo swoich małych rozmiarów pozwoliły zainteresować przyszłego klienta swoim wyglądem.

Oferujemy również możliwość wydruku wykonanych projektów. Jeśli chcieliby Państwo wydrukować swoje wizytówki w innej firmie to dostarczamy projekt w formacie gotowym do druku.

Przykład kilku wizytówek wykonanych przez naszą firmę:


Grafika: Projektowanie wizytówek